KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel
hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Doç. Dr. Ahu Birol
Kocaalp (“Ahu Birol” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında
sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Lütfen Aydınlatma Metnine ulaşmak için dahil olduğunuz kişi grubunu seçiniz:
Hasta (Danışan) Aydınlatma Metni
Potansiyel Hasta (Danışan) ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışanlarımızın kişisel verilerine ilişkin bilgilendirme işe giriş sırasında, iş yerindeki
panolarda ve e-mail yoluyla aracılığıyla yapılmaktadır.

Exit mobile version