Hakkımda

featured

1996 yılında Hacettepe Tip Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesinden Dermatoloji Uzmanlık Eğitimini ve 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesinden Doçentlik unvanını aldı. Eğitiminin ardından 2018 e kadar Acıbadem ve Memorial gibi Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarında çalıştı. 2018 Eylül de açtığı şu anki kliniğinde gönül verdiği mesleğiyle siz değerli hasta ve müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Eğitim Bilgileri

1990 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Doktoru Eğitimi
1996 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi
2000 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Yardımcı Doçent
2005 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Doçent

Eğitim Sertifikaları

1996 Educational Commission For Foreign Medical Graduates (ECFMG) Sertifikasi

İş Deneyimi

2006-2010 Acıbadem Sağlık Grubu- İstanbul
2010-2017 Memorial Hastanesi- İstanbul
2018 Eylul Muayenehane
Mesleki Üyelikleri
Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Cüzzam ve Savaş Derneği

Kurs ve Seminerler

Case Western Reserve Üniversitesi, Dermatoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, 2002 (6 ay), Cleveland / ABD
Tıbbi Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER:

Boyvat A, H. Erdi, A. Birol, E. Gürgey. Interaction of commonly used emmolients with photochemotherapy. Photodermatol Photoimmunol & Photomed 2000;16: 156-60
Birol A, R.Anadolu, H. Tutkak, E. Gürgey. HLA Class I and Class II antigens in Turkish patients with pemphigus. Int J Dermatol 2002; 41: 79-83
Bozdoğan Ö, E. Erkek, P. Atasoy, M. Koçak, A. Birol, Çaydere M. Bcl-2-related proteins, alpha-smooth muscle actin and amyloid deposits in aggressive and non-aggressive basal cell carcinomas. Acta Derm Venereol 2002; 82: 423-7.
Stevens SR, M.S. Ke, A. Birol, M.H. Terhune, E.J. Parry, C. Ross, E.N. Mostow, A.C. Gilliam, K.D. Cooper. A simple clinical scoring system to improve the sensitivity and standardization of the diagnosis of mycosis fungoides type cutaneous T-cell lymphoma:
Koçak M, Ö. Bozdoğan, E. Erkek, P. Atasoy, A. Birol. Examination of Bcl-2, Bcl-x and bax protein expression in psoriasis. Int J Dermatol 2003; 42: 789-93.
Öztaş MO, E. Çalıkoğlu, K. Baz, A. Birol, M. Önder, T. Çalıkoğlu, M.T. Kitapcı. Reliability of Web-based teledermatology consultations. J Telemed Telecare 2004; 10: 25-8.
Birol A, S. Ulkatan, M. Koçak, E. Erkek. Peripheral neuropathy in Behcet`s disease. J Dermatol 2004 Jun;31(6):455-9.
Anadolu R, T. Şen, N. Tarımcı, A. Birol, C.Erdem. Improved efficacy and tolerability of retinoic acid in acne vulgaris: A new topical formulation with cyclodextrin complex. J Eur Acad Dermatol Venerol 2004 Jul;18(4):416-21.
Anadolu R, A. Birol, H. Şanlı, C. Erdem, Ü. Türsen. MYCOSIS FUNGOIDES and SEZARY SYNDROME: Therapeutic approach and outcome in 113 patients. Int J Dermatol 2005 Jul;44(7):559-65.
Birol A, Kisa U, Kurtipek GS, Kara F, Kocak M, Erkek E, Caglayan O.Increased tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin 1 alpha (IL1-alpha) levels in the lesional skin of patients with nonsegmental vitiligo. Int J Dermatol. 2006 Aug;45(8):992
Erberk-Ozen N, Birol A, Boratav C, Kocak M. Executive dysfunctions and depression in Behçet’s disease without explicit neurological involvement. Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Aug;60(4):465-72.
Arikan OK, Birol A, Tuncez F, Erkek E, Koc C. A prospective randomized controlled trial to determine if cryotherapy can reduce the pain of patients with minor form of recurrent aphthous stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Ja
Muluk NB, Birol A. Effects of Behçet’s disease on hearing thresholds and transient evoked otoacoustic emissions. J Otolaryngol. 2007 Aug;36(4):220-6.
Anadolu R, A. Birol, S. Bostancı, A. Boyvat. A case of pemphigus vulgaris possibly induced by quinolones. J Eur Acad Dermatol Venerol 2002; 16: 152-3.
Koçak M, A. Birol, E. Erkek, Ö. Bozdoğan, P. Atasoy. Juvenile Subcorneal Pustular Dermatosis: A Case Report. Ped Dermatol 2003; 20: 57-9.
Şanlı H, R. Anadolu, M. Arat, P. Ekmekçi, A. Birol, C. Erdem, H. Koç. Dermatomal lichenoid graft versus host disease within herpes zoster scars. Int J Dermatol 2003; 42: 562-4.
Birol A, G. Bademci. Faun tail: Diagnosis of occult spinal dysraphism with a rare cutaneous marker. J Dermatol 2004; 31: 251-2.
Birol A, E. Erkek, Ö. Bozdoğan, M. Koçak, P. Atasoy. A case of porokeratotic eccrine ostial and dermal duct naevus of late onset. J Eur Acad Dermatol Venerol 2004 Sep;18(5):619-21
Birol A, E. Erkek, G.S. Kurtipek, M. Koçak. Keloid secondary to therapeutic cupping: An unusual complication. J Eur Acad Dermatol Venerol 2005 Jul;19(4):507
Kara M, E. Dikmen, C. Akarsu, A. Birol. Unilateral hyperhidrosis in Pourfour du Petit syndrome. Eur J Cardiothorac Surg 2004 Aug;26(2):456-8.
Birol A, Bozdogan O, Keleş H, Kazkayasi M, Bagci Y, Kara S, Koçak M. Kimura’s disease in a Caucasian male treated with cyclosporine.Int J Dermatol. 2005 Dec;44(12):1059-60.
Kundakçı N, A. Akyol, A. Birol, P. Ekmekçi, Y. Peksarı, E. Gürgey. Palmoplantar psoriasis vulgaris, püstüler psoriasis ve kontakt dermatit tedavisinde banyo puva tedavisinin etkinliği. Lep Mec 2001; 32: 29-36
Birol A, E. Erkek, F. Tunçez, G.S. Kurtipek, Y. Bağcı, M. Koçak. The efficacy of intermittant low-dose systemic corticosteroid in the treatment of alopecia areata. Turk J Med Sci 2004; 34: 55-8.
Birol A, Kundakçı N. Lepra tedavisinde yenilikler. Lepr Mec 1998; 94-108
Birol A, Anadolu RY. Alfahidroksiasitlerin dermatolojide kullanimi. T Klin Kozmetoloji 1999; 2: 37-42
Birol A, Bostancı S. Yumusak doku arttırım teknikleri. T Klin Dermatoloji 1999; 9: 112-20
Birol A, Kundakçı N. Fotodinamik tedavi. T Klin Dermatoloji 2000; 10: 222-8
BirolA, Bostancı S. Günümüzde radyoterapinin dermatolojide yeri. T Klin Dermatoloji 2000; 10: 156-62
Birol A, Peksarı Y. Antimikotik tedavide yenilikler. T Klin Dermatoloji 2000; 10: 62-9.
Birol A, S. Bostancı, Ü. Ölmez. Moniliasis ve seboreik dermatit nedeni ile tanı konan sistemik lupus eritematozus olgusu. T Klin Dermatoloji 2000; 10: 248-51.
Anadolu R, S. Bostancı, A. Akyol, T. Oskay, A. Birol, E. Gürgey. The coexistence of pemphigus vulgaris and multiple basal cell carcinoma arising on an old radiotherapy scar. J Ankara Med School 2000; 22: 177-9.
Birol A, E. Erkek, M. Koçak, Ö. Bozdoğan, P. Atasoy. Eruptive syringoma. The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine 2001; 3: 72-3.
Anadolu RY, N. Kundakci N, A. Birol, Ü. Türsen Ü. A case of Behcet`s disease with anticardiolipin antibody positiviy and cryoglobulinemia. J Ankara Med School 2001; 23: 73-6. (B1 ile aynıdır
Şanlı H, A. Akyol, A. Birol, A. Boyvat, E. Terzi. Sistematize verrüköz epidermal nevus. T Klin Dermatoloji 2001; 11: 42-5.
——————-

KONFERANS VE PANEL KONUŞMALARI

Melazma tedavisinde sorunlar. XVI. Prof Dr A Lütfi Tat Simpozyumu, 31 Ağustos- 4 Eylül 2003, ANKARA
Intravenöz immunoglobulin tedavisi. XX1. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 5-10 Eylül 2006; Antalya.
Allerjik Kontakt Dermatitte kullanılan deri testleri. II.Ege Dermatoloji Günleri. 15-18 Mayıs 2006, Fethiye
4. Yasam tarzı ve yaslanma. International Society for Dermatologic Surgery 27th Annual Congress in cooperation with the Turkish Society for Dermatologic Surgery, 31Ağustos – 2 Eylül 2006, Istanbul
Non melanoma deri kanserlerinde tedavi alternatifleri. Xvııı. Prof Dr Lütfü Tat Simpozyumu, 6-10 Kasım 2007; Ankara
Liken skleroatrofik tedavisinde yenilikler. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, Haziran 2007 , Istanbul
Herediter tırnak hastalıkları. XıX. Prof Dr A Lütfü Tat Simpozyumu, Kasım 2009, Ankara

Özel Veriler

İngilizce biliyor ve piyano çalmaktan hoşlanıyor.
Ozellikle kedileri cok seviyor